Tmgd Hizmeti Alma Zorunluluğu Kapsamında Olan İşletmeler

  • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir yıl içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,
  • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerin, bu kapsamdadır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmetini Yavuzlar Tmgdk' dan alabilirsiniz.