AKARYAKIT/LPG İSTASYONU ÇALIŞMA RUHSATI

Tarlam var, Arsam var Akaryakıt istasyonu açmak istiyorum diyorsanız; Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak en kısa sürede çözümler üretmekteyiz. İsterseniz Anahtar teslimi Akaryakıt İstasyonu kurulumu yapıyoruz, isterseniz sadece Akaryakıt İstasyonu Ruhsatını alıyoruz (İnşaat işlerini kendiniz tamamlamak istediğiniz zaman).

Akaryakıt istasyonu inşaatını başka bir firmayla anlaştığınızda bile akaryakıt istasyonu çalışma ruhsatı veya akaryakıt istasyonu arsa seçimi işlemlerine bizi aramadan başlamayınız.

Akaryakıt ve LPG istasyonu açmak, kurmak isteyenler, kurulmuş veya kurulacak istasyonları almak, satmak, kiralamak isteyenler bize müracaat edebilirler. Akaryakıt istasyonu olup LPG ilave etmek, Akaryakıt istasyonu kira sözleşmesi, akaryakıt istasyonu devir sözleşmesi, akaryakıt istasyonu devri yaptırmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. İhtilaflı (davalı) Akaryakıt ve LPG istasyonlarınızın hukuki işlemlerini çözmekteyiz.

AKARYAKIT/LPG İSTASYONU RUHSAT VE LİSANSI

Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık, Ruhsat ve Lisans süresince; Teknik Danışmanlık, dosya ve proje hazırlama, tüm kurum/kuruluş denetlemelerini sağlama, iş yeri sahibini sürecin her aşamasında bilgilendirme, koordinasyonu sağlama, bu uzun süreci en kısa zamana indirerek firmaya maddi ve manevi destek sağlamaktayız. Akaryakıt İstasyonu ruhsatı nasıl alınır? Akaryakıt bayilik lisansı nasıl çıkarılır? GSM nasıl alınır? İskan nasıl çıkartılır?

AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU RUHSAT AŞAMALARI

Yeni kurulacak istasyonlarda Akaryakıt ve Lpg ruhsat talebi için öncelikle ilgili bulunduğu belediyelere Çalışma Ruhsatı talebinde bulunulur. GSMİ Kurulu tarafından verilen Yer Seçimi-Tesis İzni Kararı olumlu ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce “İtfaiye onaylı Avan Proje” Gayri Sıhhi Müessese Mevzuatına göre onaylanır. İnşaat izni (İNŞAAT RUHSATI) almak için mimari ve tesisat projeleri, zemin emniyeti ile ilgili raporlarla birlikte bağlı bulundukları İlçe / İlk Kademe Belediyelerinin imar birimine başvurur.

İlçe / İlk Kademe Belediye Başkanlığı İmar Mevzuatı açısından konuyu inceler.Mimari proje ve tesisat projesini onaylayıp inşaatın kurulmaya başlaması için “İnşaat İzni” verir. İnşaat İzni alan İstasyon ilgilileri mimari projeye göre inşaatı tamamlarlar ve “Yapı Kullanma İzni – İskan Belgesi” almak için İlçe / İlk Kademe Belediyeye başvururlar.

İlçe / İlk Kademe Belediye Başkanlığı İmar Mevzuatı açısından konuyu inceler. Mimari proje ve tesisat projesini onaylayıp inşaatın kurulmaya başlaması için “İnşaat İzni” verir. İnşaat İzni alan İstasyon ilgilileri mimari projeye göre inşaatı tamamlarlar ve “Yapı Kullanma İzni – İskan Belgesi” almak için İlçe / İlk Kademe Belediyeye başvururlar.

Akaryakıt istasyonu ruhsatı konusunda sorularınız için e-mail gönderiniz.

İlçe / İlk Kademe Belediye Başkanlığı İmar Mevzuatı açısından konuyu inceler.Mimari proje ve tesisat projesini onaylayıp inşaatın kurulmaya başlaması için “İnşaat İzni” verir. İnşaat İzni alan İstasyon ilgilileri mimari projeye göre inşaatı tamamlarlar ve “Yapı Kullanma İzni – İskan Belgesi” almak için İlçe / İlk Kademe Belediyeye başvururlar.

Olumlu olmaması durumunda gerekçesi ile birlikte bildirilir. İstasyonun İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alındıktan sonrada islerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, LPG Sorumlu Müdürü bulundurması zorunludur. LPG istasyonları sorumlu müdür hizmetimizde bulunmaktadır.

LPG İSTASYONLARINDA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

TSE 11939 LPG standartlarına göre üretilmiş bütün LPG İkmal istasyonları TSE Hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadırlar. Açılış ruhsatı öncesi alınması gereken bu belge olmadan tesislerin işletmeye alınması mümkün olmamaktadır (Sanayi ve Ticaret Bakanlığından mecburi standart tebliği tebliğ no:ösg-2007/09). Lpg'li akaryakıt istasyonunuz var ise TSE hizmet yeterlilik belgesi olmadan çalıştırmanız kanun dışıdır. TSE hizmet yeterlilik belgesi alımı, TSE belgesi iptalinde TSE belgesi yenileme, HYB belgesi alımı işlemlerini yapmaktayız.

LPG'li Akaryakıt İstasyonlarında TSE Alımında İstenen Belgeler

1. Tank sızdırmazlık raporu.
2. Bayilik sözleşmesi.
3. Topraklama raporu (tank, tesisat, dispenser, paratoner) hazırlıyoruz.
4. Katodik koruma raporu hazırlıyoruz.
5. Paratonerin TS 622'ye uygunluk belgesi hazırlıyoruz.
6. Çalışanların eğitim sertifikikası. (Yetkili odadan, MakinaMO, KimyaMO)
7. Çalışanların son dönem SSK bordroları.
8. Dispenserin kalibrasyon raporu ve raporu hazırlayan kişinin yetki belgesi.
9. Tank Loyd belgesi.
10. Dispenserin tip sistem onayı.
11. Tesiste kullanılan malzemelerin TSE belgeleri (boru, vana, manometre, çek valf v.s.)
12. Dispenser ve gaz alarm dedektörlerinin eksproof belgeleri.
13. Tankın projesi resmi.
14. Proje (vaziyet planı, tesisat projesi, elektrik tesisat projesi, ankrajlama resmi)
15. Uyarı levhaları, tanker boşaltma, acil eylem planları.
16. Tank üzerinde gaz ve sıvı fazları işaretlenmesi montaj firmaları tarafından yapılmaktadır.
17. %80 dolum kontrolü iki türde olmaktadır;
a-) Yeni tip tanklarda tankın içinde omega valf olduğundan otomatik olarak %80 kesmektedir. Belgesi olmaktadır.
b-) Dolum hattı olan sistemlerde selenoid %80 kesmektedir. Bu durum panodan kontrol edilebilmektedir.