Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur (Açılır)

Benzin istasyonu kurulacak bölgenin imar planında ticaret ve sanayi alanı olması gerekiyor. Su toplama havzası içindeyse yıkama tesisi kurmasına izin verilmiyor. Akaryakıt istasyonu kurulacak bölge tapuda tarla olarak geçiyorsa (kuru tarla ise) imar planı tadilatı yapılması gerekiyor.

Yeni Kurulacak istasyonlarda Akaryakıt ve Lpg ruhsat talebi için öncelikle ilgili bulunduğu belediyeler veya İl özel idareye Çalışma Ruhsatı talebinde bulunulur.

AKARYAKIT İSTASYONU KURULURKEN EMNİYET MESAFELERİ

(TS 12820/TEMMUZ 2006)

Çizelge 2 - Akaryakıt istasyonunda uygulanacak asgari emniyet mesafeleri Ölçüler metredir.

Birim

Tank

Dağıtım birimi

Havalandırma çıkış ağzı

Tank doldurma ağzı

İdari ve yardımcı bina

Komşu arsa sınırı

Tesis dışı yollar

İdari ve yrd. bina dş. kmşu arsa snr. yeralan binalar

Tank

0,5

2

-

-

2

3

3

10

Dağıtım birimi

2

6/0

6

6

7,5/5

7,5

15/7,5

15

Havalandırma çıkış ağzı

-

6

-

1

1,5/0

1,5/0

1,5/0

3/0

Tank doldurma ağzı

-

6

1

-

1/,05

1/,05

4

2/0,5

İdari ve yardımcı bina

2

7,5/5

1,5/0

1/0,5

-

-

-

-

Komşu arsa sınırı

3

7,5

1,5/0

1/0,5

-

-

-

-

Tesis dışı yollar

3

15/7,5

1,5/0

4

-

-

-

-

İdri ve yardımcı bina dşında binalar kmşu arsa sınırı içinde yeralan bina

10

15

3/0

2/0,5

-

-

-

-

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI EMNİYET MESAFELERİ

Çizelge 2 - Asgari Tank Emniyet Mesafeleri

Tank Anma Su Kapasitesi (m3)

Yer Altı Tankları (m)

Tanklar Arası Mesafe (m)

0,5'den küçük

3

0

0,5 - 3,0

3

1

3,1 - 10,0

5

1

10,1 - 40,0

10

1.5

(1) Yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfinden itibaren ölçülür.

(2) Yer üstü tankları yönetmelikten kalkmıştır.

ASGARİ EMNİYET MESAFELERİ:

(TS 11939/MART 2012)

Çizelge 2 -
LPG İkmal istasyonlarında uyulması gereken Asgari Emniyet Mesafeleri

Akaryakıt istasyonu yönetmeliği bölümümüzde bulabilirsiniz.

LPG OTOGAZ İSTASYONU AÇMA ŞARTLARI

- İstasyonun kurulacağı alanın 1000' lik ve 5000' lik plana uygun olması
- Alanın asgari 1200 m2 ve yola cephesi 40 m olması (Belediye sınırları içerisinde ise) Topluma açık mekanlardan ( cami, okul, top sahası, hastane metro istasyonu... gibi önemli binalara) 25 metre mesafede olması
- Yer kiralık ise asgari 5 yıllık kira kontratı, olmalıdır.
- Akaryakıt İstasyonları için 2.sınıf G.S.M. Ruhsatının alınması ve Otogaz emniyet mesafelerine uygun olması

- Bayilik sözleşmesi yapmak
- İstasyon personelinin T.M.M.O. kanalıyla eğitimlerini yaptırarak sertifikalarını almak
- Arsanızın imar durumuna göre Akaryakıt İstasyonları için verilen 2.sınıf G.S.M. ruhsatı almak
- Tank, dispenser, transfer pompası vs, malzemelerin temini ve montajı
- Ana malzemelere ilişkin teknik donanım ile bağlantı malzemelerinin sağlanması ve montajının yürürlükteki standartlara göre yapılması
- Benzin İstasyonu İnşaatı
- Benzin istasyonu kanopi ve tonosu
- Alt yapı ekipmanları temini ve montajı
- Elektrik tesisatı
- İstasyonun devreye alınması
Yer Seçimi-Tesis İzni alan istasyonun, inşaat izni (İNŞAAT RUHSATI) almak için mimari ve tesisat projeleri, zemin emniyeti ile ilgili raporları hazırlarız. Akaryakıt İstasyonu vaziyet planı ve projesini çizeriz. Akaryakıt istasyonu açmak için gerekenleri, akaryakıt istasyonu açmak için gerekli belgeleri titizlikle hazırlarız. Akaryakıt istasyonu açma maliyetini hesaplarız. Akaryakıt istasyonu ruhsatı alırız.Anahtar teslimi akaryakıt istasyonu kurulumu yaparız.

Parselin 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlardaki konumu parsel akaryakıt sahasında değilse,parselin 1/5000’lik planlara işlenebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğüne başvururuz.